Zasady pobytu

Zasady pobytu w OEE "Zielona Szkoła" w Brachlewie
I. Przepisy ogólne:

1. Cele Zielonej Szkoły:

 • prowadzenie edukacji ekologicznej,
 • łączenie wypoczynku z aktywną edukacją ekologiczną,
 • rekreacja i promocja zdrowego stylu życia,
 • promocja i realizacja idei zrównoważonego rozwoju.

2. Organem prowadzący Zieloną Szkołę w Brachlewie jest Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe. Koszty utrzymania placówki ponoszą Miasto i Gmina Kwidzyn.

3. Placówka jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Uczestnicy z poszczególnych szkół przyjeżdżają zgodnie z opracowanym harmonogramem. Ewentualne zmiany są możliwe w porozumieniu między szkołami. O dokonanej zmianie należy poinformować dyrektora Zielonej Szkoły.

5. Każda klasa powinna przyjechać z 2 lub 3 opiekunami.

* Naszym Gościom oferujemy:

➢ 36 miejsc noclegowych, w tym:

 • sypialnia chłopców – 15 miejsc,
 • sypialnia dziewcząt – 16 miejsc,
 • 2 sypialnie dwuosobowe,
 • 1 sypialnia jednoosobowa
II. Przepisy szczegółowe:

1. Do OEE „Zielona Szkoła” w Brachlewie od poniedziałku do piątku przybywają w pierwszej kolejności uczniowie ze Szkół Podstawowych Miasta i Gminy z klas III, klas V oraz klas VII. W wolnych terminach przyjmowane są również inne chętne klasy.

2. Za dowiezienie i odwiezienie uczniów odpowiada dyrekcja danej Szkoły.

3. Przyjazd grupy do Zielonej Szkoły w godzinach od 8:00 do 9:00; wyjazd od 14:00 do 15:00.

4. Pracownicy Zielonej Szkoły prowadzą zajęcia ekologiczne do godziny 12:00 lub od godziny 13:00. Po zajęciach opiekunowie grupy realizują własny program edukacyjno – wychowawczy, rekreacyjny, kulturalny itp.

5. Relacje z pobytu grup zamieszczane na stronie internetowej Szkoły, w tym zdjęcia, fimiki grupowe z udziałem uczniów będące jedynie elementem całości spotkania, zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy, nie wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku ucznia.

6. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w Zielonej Szkole odpowiadają opiekunowie.

7. Pobyt uczniów z Miasta i Gminy Kwidzyn z pełnym wyżywieniem (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) możliwy jest podczas dwóch turnusów:

 • turnus dwudniowy – czwartek, piątek lub
 • turnus trzydniowy – poniedziałek, wtorek, środa

* opiekunowie:

2 opiekunów na 20 uczniów - pobyt bezpłatny (na każde 10 uczniów – 1 opiekun gratis).

➢ Wpłaty za pobyt należy dokonać 1 dzień przed przyjazdem na konto:

Kwidzyńskie Stowarzyszenie
Oświatowe Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
nr 15 8300 0009 0005 5120 2000 0020

8. Na 3 dni przed przyjazdem należy podać ilość uczniów i opiekunów poprzez wiadomość e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

9. Dowód wpłaty oraz listę uczestników należy dostarczyć w dniu przyjazdu:

 • ilość uczniów z podziałem na płeć, ilość opiekunów.
III. Obowiązki uczniów:

1. Uczestnicy przyjeżdżają do Ośrodka zdrowi – bez objawów chorób zakaźnych. Obowiązkiem uczestników jest stosowanie się do obowiązujących wytycznych sanitarnych.

2. Obowiązkiem uczniów jest aktywny udział w zajęciach przygotowanych przez edukatorów lub opiekunów oraz kulturalne zachowanie się w czasie pobytu w Zielonej Szkole i troska o jej mienie.

3. Uczestnik zostanie zapoznany z wewnętrznym regulaminem Zielonej Szkoły, którego ma obowiązek przestrzegać. O fakcie nieprzestrzegania regulaminu powiadomiona będzie dyrekcja danej Szkoły.

4. Uczestnik powinien posiadać obuwie zmienne, przybory toaletowe, ręczniki, piżamę oraz ubranie, obuwie stosowne do warunków atmosferycznych.

IV. Postanowienia końcowe:

Koszty ewentualnych zniszczeń pokrywa uczeń wraz z rodzicami/opiekunami.