O Szkole

Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie został utworzony decyzją Rady Gminy w Kwidzynie. Szkoła jest wspólną inwestycją Urzędu Gminy Kwidzyn, Urzędu Miasta Kwidzyn oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Organem prowadzącym Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe. Zielona Szkoła powstała w wyremontowanym i rozbudowanym przedwojennym budynku, w którym istniała niegdyś szkoła podstawowa, a następnie świetlica wiejska. Ośrodek Edukacji Ekologicznej powstał 2 października 2000 roku. Pierwszymi uczestnikami byli uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej w Rakowcu pod opieką p. Jolanty Dagil i p. Elżbiety Rybickiej. Uroczyste otwarcie szkoły z udziałem przedstawicieli władz Miasta i Gminy Kwidzyn, CEE w Kwidzynie, WFOŚiGW i RCEE w Gdańsku oraz uczestników ogólnopolskiego seminarium nastąpiło 12.10.2000r. Pierwszym dyrektorem Zielonej Szkoły w Brachlewie była Bożena Kulik (2000-2021). Obecnie funkcję dyrektora pełni Lidia Banaś.

Pierwszeństwo korzystania ze szkoły mają uczniowie z placówek podległych Miastu i Gminie Kwidzyn. Szkoła jest przystosowana do pobytu osoby niepełnosprawnej. Edukacją ekologiczną są objęci uczniowie szkół podstawowych z klas III, V i VII. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły wg ustalonego harmonogramu, przekazywanego każdego roku dyrektorom szkół.

Tematyka zajęć edukacyjnych proponowanych w OEE Zielona Szkoła w Brachlewie:
 • Gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa, praktyczna nauka segregacji odpadów, znaczenie recyklingu w walce z odpadami; nauka oszczędzania wody i energii.
 • Las jako środowisko życia roślin i zwierząt – funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku z wykorzystaniem lup, atlasów.
 • Szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów – wycieczka do Szkółki Leśnej w Brachlewie, zajęcia dendrologiczne.
 • Zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku, z wykorzystaniem m.in. lornetek.
 • Spotkania z fotografem przyrody.
 • Sowy – sprzymierzeńcy człowieka, gatunki, siedliska, zagrożenia.
 • Morze Czerwone - życie na rafie koralowej.
 • Orientacja w terenie, marsz na orientację z wykorzystaniem kompasów i map. Zajecia rekreacyjne z Nordic Walking.
 • Gra terenowa z mapą "Skarby przyrodniczo - historyczne Brachlewa".
 • Wody Ziemi – warsztaty ekukacyjne połączone z wycieczką nad jezioro, badanie próbek z wykorzystaniem m.in. mikroskopów, lup.
 • Przyroda wokół nas na przykładzie lasu, jeziora, łąk i pól – wycieczki piesze, rowerowe po najbliższej okolicy.
 • Dlaczego bioróżnorodność jest ważna?- edukacja dla bioróżnorodności.
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza - smog, spalanie odpadów, wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.
 • Chrońmy klimat – jak przeciwdziałać zmianom klimatu. Zmiany klimatyczne i ich skutki.
 • Dokąd płyną ścieki? Poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w oczyszczalni ścieków. 
 • Gatunki inwazyjne, czyli obcy są wśród nas. Dlaczego obce gatunki stanowią zagrożenie dla lokalnej fauny i flory?.
 • Kto mieszka w drzewie?- wycieczka do lasu, poszukiwania organizmów zamieszkujących poszczególne części drzew (gleba, kora, dziupla, korona). 
 • Zajęcia promujące zasady zdrowego odżywiania się i aktywnego wypoczynku.
 • Zajęcia promujące ekologiczny styl życia.
 • Inne w razie potrzeb i zainteresowania.
Ciekawostki turystyczne:
 • Budynek Ośrodka położony jest na skraju lasu, w którym znajdują się tablice edukacyjne – Leśna Klasa oraz liczne ścieżki pieszo – rowerowe w okolicy.
 • W odległości około 500 m od szkoły znajduje się Jezioro Jerzewskie z plażą, płatnym, strzeżonym kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego.
 • Przy Zielonej Szkole znajduje się gminny teren rekreacyjno–sportowy: boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, stół do tenisa stołowego, wiata, scena, miejsce na ognisko oraz Fit – Park i plac zabaw.
 • W odległości 200 m od szkoły znajduje się Szkoła Jazdy Konnej „Stajnia Brachlewo”.
 • W odległości 900 m od szkoły znajduje się stacja kolejowa z przystankiem dla pociągów relacji Kwidzyn-Malbork-Kwidzyn.
 • W Brachlewie podczas spaceru można odwiedzić również Skwer Jana Pawła II, ruchomą Rzeźbę z bogatą historią wsi oraz Pomnik ku Czci Żołnierzy Poległych w I wojnie światowej.
 • Zespół Katedralno – Zamkowy w Kwidzynie – 12 km
 • Zamek Krzyżacki w Sztumie - 12 km
 • Zamek Krzyżacki w Malborku – 30 km
 • Zamek Gniew – 25 km
W Zielonej Szkole czeka na uczniów wiele przygód z przyrodą
i radość jej odkrywania …