2023 - Dzień Bezpiecznego Internetu

W trosce o rozsądne korzystanie z Internetu przez uczniów także Zielona Szkoła włączyła się  w aktywne obchody DBI.

Uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie, SP w Czarnym Dolnym, SP w Nowym Dworze Kwidz., SP w Mikołajach Pom. zrealizowali elementy programów profilaktyczno-wychowawczych „Owce w sieci” oraz „Pilnuj się w sieci”. Goście wzięli udział w dyskusjach, pogadankach pt. „Jak nie zaplatać się w sieci?”, „Co powiedziałby do mnie mój telefon?” oraz w szkoleniu online „Co czyha na nas w sieci?”, wykonali liczne plakaty i kolorowanki.

To był dobry i twórczy czas :)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest
Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.


Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych – także w Zielonej Szkole realizowane były aż do końca marca 2023.