"MMocne wsparcie – granty Papiernika”

Z radością informujemy, że nasz wniosek Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie o „MMocne wsparcie – granty Papiernika” został rozpatrzony pozytywnie

i otrzymał dofinansowanie w wysokości 3000 zł na realizację autorskiego projektu Aktywnie po zdrowie i ekologię. Do listopada 2023 zrealizujemy działania związane z niwelowaniem barier w dostępie do korzystania z rekreacji i edukacji oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 

 

Serdecznie dziękujemy za cenne wsparcie edukacji ekologicznej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

Program grantów MM Kwidzyn sp. z o.o. 

logo_mm.png