22.03.2022 - Światowy Dzień Wody

 

Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Tegoroczny temat odnosi się do wód podziemnych i brzmi:„Wody podziemne – uczynienie niewidocznego widocznym”.  

*** Wody gruntowe są niewidoczne gołym okiem, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie. Wody gruntowe to ukryty skarb, który znajduje się poza zasięgiem wzroku, pod naszymi stopami, który wzbogaca nasze życie. W najbardziej suchych częściach świata może to być jedyne źródło wody, do której ludzie mają dostęp.

Większość wody słodkiej będącej w stanie ciekłym to wody gruntowe, które zasilają dostawy wody pitnej, systemy sanitarne, rolnictwo oraz przemysł. Niestety, w wielu przypadkach działalność człowieka powoduje ich  zanieczyszczenie!
Zielona Szkoła
we współpracy z Polską Akcją Humaniatrną w Warszawie włączyła uczniów w obchody Dnia Wody. Wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Sadlinkach omówiliśmy fakty i ciekawostki nt. wody, racjonalne korzystanie z niej oraz uświadomiliśmy sobie, że dostęp do wody pitnej jest niezbędny w  rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem! Swoją wiedzę zamieściliśmy również  na plakatach …

*** Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Święto wody zostało ustanowione w 1993 roku przez ONZ. Z braku wody cierpią ludzie z wielu regionów świata, jak Afryka Saharyjska, Bliski Wschód czy niektóre kraje azjatyckie.
Woda to bezcenne dobro, a marnujemy jej zbyt wiele!