Przytul się do drzewa - strażnicy lasu

 

#Strażnicy lasu z Zielonej Szkoły

Uczniowie ze SPOMS (kl. VIII), SP nr 4 (kl. IV) w Kwidzynie oraz SP w Tychnowach (kl.V) wraz z chętnymi mieszkańcami Brachlewa dołączyli do globalnej Sieci Strażników Lasów. By znaleźć się w tym gronie, dzieci i młodzież wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii pod hasłem #Przytul się do drzewa, za który placówka otrzymała specjalny certyfikat.
O to wyróżnienie zadbały chętni uczniowie, którzy uściskali "drewnianych przyjaciół" w naszym lesie. Przy okazji zorganizowaliśmy pogadanki na temat ochrony lasów przed pożarami i bezpiecznych zachowań w tym zakresie nie tylko małych użytkowników.
Pomysłodawcy Sieci Strażników Lasów z Fabryki Aktywności Młodych przypominają, że prawie 30 procent powierzchni Polski zajmują lasy, które z roku na rok są coraz bardziej narażone na pożary. Tylko w 2019 roku zanotowano prawie 9640 takich zdarzeń, a statystki pokazują, że do większości z nich, bo około 70 procent, przyczynia się świadomie lub nieświadomie człowiek.

Strażnicy lasów z prawie 1000 szkolnymi grupami wolontariackimi mają przeciwdziałać temu zjawisku, a także uświadamiać dzieciom, młodzieży i dorosłym jak odpowiedzialnie zachowywać się w lasach, a przez to wpływać na zmniejszenie liczby pożarów.